اخبار سبک

سمینار بزرگ دفاع شخصی کاربردی تانگ سودو کشور طبق هماهنگی با هیات ورزشهای رزمی استان اصفهان و فدراسیون ورزشهای رزمی در تاریخ 1394/07/03 در شاهین شهر استان اصفهان با حضور نمایندگان و مربیان رسمی تانگ سودو از سراسر کشور برگزار می گردد. لذا خواهشمند است نمایندگان محترم سبک طبق هماهنگی کامل با مرکز سبک در این دوره حضور داشته باشند.

شرایط حضور در این سمینار به شرح ذیل اعلام می گردد.

1- کلیه شرکت کنندگان با لباس رسمی تانگ سودو  در این سمینار حضور داشته باشند.

2- ورودی سمینار مبلغ 300/000 ریال می باشد که در پایان دوره گواهی شرکت در استاژ به شرکت کنندگان اهداء میگردد.

3- کلیه افراد با هر درجه و کمربندی میتوانند در این استاژ حضور داشته باشند.

4- هزینه اسکان و تغذیه برعهده ورزشکار است .

5- ورود برای عموم سبکهای رزمی با لباس سفید کاراته آزاد است.

6- محل برگزاری سمینار : استان اصفهان، شاهین شهر ورزشگاه تختی

7- زمان : سوم مهرماه 1394 از ساعت 8 صبح لغایت 14 همان روز

شبکه های اجتماعی

با ما همراه شوید

سایت های مفید