آموزش تانگ سودو شامل چهار قسمت اساسی می‌باشد :


1- فرم :
سبك تانگ سودو در هر رده كمربند دارای فرم‌ های زیبا و قدرتی می باشد كه در كل جهان به یك صورت اجرا می‌شود.


2- تكنیك‌های دست و پا :
تكنیك‌های قدرتی و زیبا در تانگ سودو از كمربند سفید تا مشكی به صورت منسجم و مطابق با ورزش سنتی تانگ سودو كره جنوبی آموزش داده می‌شود.


3- دفاع شخصی :
دفاع شخصی یكی از بخش‌های جذاب در مواجهه با درگیری خیابانی و مبارزات کاملا کاربردی و واقعی در تانگ سودو می‌باشد.


4- سلاح سرد :
در تانگ سودو سلاح‌های تانچاكو، چوب بلند، چوب كوتاه، توتفا، چوب دستی، شمشیر و ... به صورت صحیح , کاربردی و آکادمیک آموزش داده میشود.

شبکه های اجتماعی

با ما همراه شوید

سایت های مفید