درجات کمربند در سبک تانگ سودو : بعلت زیاد بودن تکنیکها - فرمها - دفاع شخصی و سلاح در سبک تانگ سودو 10 درجه وجود دارد.


1- سفید
2- زرد
3- نارنجی 1
4- نارنجی 2
5- سبز 1
6- سبز 2
7- سبز 3
8- قرمز 1
9- قرمز 2
10- قرمز 3
و دریافت کمربند مشکی دان یک که چودان بو نامیده میشود.

معنی و مفهوم رنگ درجات کمربند در سبک تانگ سودو
( سمبل حرکت یک گیاه در حال رشد ونمو است)


1- رنگ سفید نشانه پاکی و خام بودن بودن است که فرد چون لوح سفیدی هیچ اطلاعاتی از سبک تانگ سودو ندارد .(مرحله شروع)
2- رنگ زرد نشانه نور خورشید و آفتاب تابان طبیغت است که خداوند برای رشد و نمو وحرکت آنرا آفریده است.
3- رنگ نارنجی نشانه بارور شدن خاک است و انسان طبیعت اطراف خود را احساس میکند.
4- رنگ سبز نشان شروع و رشد است و گیاه از بذر خفته بیرون آمده و به کمک دیگر موارد میتواند شروع مسیر را آغاز نماید.
5- رنگ قرمز نشان دهنده بارور شدن و گلدهی است و اوج قدرت یک انسان است یعنی آغاز مرز خطر
6- رنگ مشکی یعنی باروی کامل و مثمر شدن و این اوج خضوع و فروتنی و احترام به دیگران و همنوعان است .
***علائم خط روی هر کمربند نشان دهنده تعداد ماه تمرین و ساعات آموزش یک فرد است ***
 

شبکه های اجتماعی

با ما همراه شوید

سایت های مفید